lokalforening til
fremme af kulturinteresser i Skallebølle