lokalforening til
fremme af kulturinteresser i Skallebølle
Udskriv denne side

Sct. Hans bål - 23. juni 2015

Sct. Hans bål

Tirsdag, den 23. juni 2015 kl. 20.30

Når bålet er tændt, synger vi Sct. Hans sangen, og heksen flyver mod Bloksbjerg.

Gæstetaler: Skoleinspektør ved Skallebølle Skole Jan Christensen

   

Gratis snobrød til børnene.

Øl/vand kan købes.

Bålet brændes af ved skolens rundkørsel. Se kort