lokalforening til
fremme af kulturinteresser i Skallebølle
Udskriv denne side

Sct. Hans bål

Sct. Hans bål

Søndag, den 23. juni 2013 kl. 20.30

Når bålet er tændt, synger vi Sct. Hans sangen, og heksen flyver mod Bloksbjerg.

Gæstetaler: Kommunalbestyrelsesmedlem Charlotte Christiansen

Gratis snobrød til børnene.

Øl/vand kan købes.

Bålet brændes af ved skolens rundkørsel. Se kort


Tidligere side: Grill-aften
Næste side: Frøbjerg festspil 9. august 2013